Τελικά Αποτελέσματα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 918788841051 Καβάλας 8.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 435468955211 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 816436724011 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 231336503829 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 414033276584 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 975767168568 Δράμας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 339652109652 Ξάνθης 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 682271335651 Δράμας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 374416564813 Καβάλας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 365061013713 Καβάλας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 351502262862 Δράμας 7.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 329140049017 Ροδόπης 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 720764752677 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 563328990543 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 932060770579 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 194342869941 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 382578321770 Δράμας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 611818307051 Δράμας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 319116442473 Καβάλας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 831955388617 Δράμας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 889530112378 Δράμας 6.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 826091906430 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 609134128775 Ξάνθης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 925879108490 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 732237399967 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 953676192777 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 753645755007 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 215181492223 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 177458150033 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 704811508738 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 291713102809 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 418291868969 Έβρου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 250159641463 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 321176473837 Έβρου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 514645854899 Έβρου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 763302326662 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 186326367350 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 579856468293 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 257969722779 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 819762372378 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 761058629629 Δράμας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 665899223397 Ξάνθης 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 881982781507 Δράμας 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 110030574473 Δράμας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 457710965765 Δράμας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 109149142378 Δράμας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 567488687197 Καβάλας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 434747783808 Καβάλας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 786790071395 Έβρου 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 186317557043 Έβρου 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 721964463512 Καβάλας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 188281643258 Δράμας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 396086351839 Έβρου 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 978236857449 Δράμας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 193191151045 Καβάλας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 895306830969 Δράμας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 464756165627 Δράμας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 399084882362 Δράμας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 818968544749 Καβάλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 436454315409 Ξάνθης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 235763753561 Δράμας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 680642585589 Έβρου 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 983231097209 Ξάνθης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 687434188993 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 267268183874 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSME1 670178640847 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSME1 721771748118 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSME1 721538213270 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSME1 706541446560 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSME1 929668997523 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSME1 683033998626 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSME1 780248869851 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSME1 315384187399 Καβάλας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSME1 951825863151 Καβάλας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSME1 401459878947 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSME1 574077293817 Δράμας 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSME1 915371456600 Δράμας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSME1 456379924046 Έβρου 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSME1 778556497567 Έβρου 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSME1 756490857198 Έβρου 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSME1 123630182249 Έβρου 2.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 179503974287 Πέλλας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 366222888593 Ημαθίας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 241594498147 Πέλλας 7.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 374956490044 Θεσσαλονίκης 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 616681319187 Θεσσαλονίκης 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 438774459361 Κιλκίς 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 160093234289 Πέλλας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 833127424048 Πέλλας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 408480772239 Ημαθίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 426394197369 Ημαθίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 124514188053 Πέλλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 222844667337 Θεσσαλονίκης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 519003139309 Θεσσαλονίκης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 422483352004 Κιλκίς 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 426489190106 Θεσσαλονίκης 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 288397509858 Πέλλας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 204145821686 Θεσσαλονίκης 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 113153302654 Θεσσαλονίκης 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 558795207919 Θεσσαλονίκης 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 905452666155 Θεσσαλονίκης 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 787371269746 Θεσσαλονίκης 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 935691023341 Θεσσαλονίκης 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 263762124459 Πέλλας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 125104603275 Θεσσαλονίκης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 134779119840 Θεσσαλονίκης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 797986972427 Πέλλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 475721859745 Πέλλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 302350520321 Πέλλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 332693131514 Θεσσαλονίκης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 599648267315 Θεσσαλονίκης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 879710185106 Θεσσαλονίκης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 213194842446 Πέλλας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 907318796086 Θεσσαλονίκης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 261214229533 Θεσσαλονίκης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 923088456954 Ημαθίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 190403784748 Κιλκίς 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 949402482556 Κιλκίς 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 983892312326 Θεσσαλονίκης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 140220070309 Πέλλας 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 974742817455 Θεσσαλονίκης 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 783918500547 Θεσσαλονίκης 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 353081642409 Θεσσαλονίκης 4.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 734087033735 Πέλλας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 814082203649 Θεσσαλονίκης 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 209773285549 Κιλκίς 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 560097784817 Θεσσαλονίκης 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 236939028052 Θεσσαλονίκης 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 700306687166 Θεσσαλονίκης 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 312094797429 Πέλλας 3.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 583741903133 Θεσσαλονίκης 3.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 981877316488 Πέλλας 2.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 213869567332 Κοζάνης 8.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 153356395449 Κοζάνης 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 333160108238 Κοζάνης 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 363758575189 Κοζάνης 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 427452282106 Κοζάνης 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 553668220290 Φλώρινας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 956458333251 Κοζάνης 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 767501832785 Φλώρινας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 115371424100 Κοζάνης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 811577019248 Φλώρινας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 617588338421 Κοζάνης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 877179910499 Κοζάνης 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 507772361000 Φλώρινας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 619961752856 Κοζάνης 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 113910301523 Κοζάνης 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 473937712483 Κοζάνης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 596863012273 Κοζάνης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 756296311930 Κοζάνης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 525693619980 Κοζάνης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 348538820342 Φλώρινας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 121180666482 Κοζάνης 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 573165931438 Ιωαννίνων 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 110378339260 Άρτας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 112326055432 Ιωαννίνων 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 407771127646 Ιωαννίνων 7.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 641959027802 Ιωαννίνων 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 823883878041 Ιωαννίνων 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 418892115136 Άρτας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 578099564156 Ιωαννίνων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 510893490190 Ιωαννίνων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 872032816873 Άρτας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 601722941405 Άρτας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 473057361649 Ιωαννίνων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 352533783711 Πρέβεζας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 788774179368 Άρτας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 109151206385 Άρτας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 302043895619 Ιωαννίνων 6.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 247741262988 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 880273936443 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 955124714753 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 923082408034 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 813757993552 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 864533023396 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 467157656450 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 289649957802 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 292914282108 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 318349034462 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 664433497183 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 511558376347 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 549171944921 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 229853863343 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 978787189201 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 687389242929 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 897686025002 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 127672523228 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 168283747802 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 348438374405 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 221671054054 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 544571250614 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 590232903265 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 367623197991 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 949531949470 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 523923942420 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 645353863548 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 782024418631 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 965338827277 Ιωαννίνων 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 515294791788 Άρτας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 479723807010 Άρτας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 610749048509 Ιωαννίνων 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 921044029819 Άρτας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 144272433636 Ιωαννίνων 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 987025673051 Άρτας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 441893087448 Άρτας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 500404716576 Άρτας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 276570442566 Ιωαννίνων 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 481507911364 Άρτας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 950593948578 Άρτας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 612440250702 Άρτας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 477657941669 Άρτας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 513250150716 Πρέβεζας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 533527915300 Άρτας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 160105556235 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 983538195793 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 323947951947 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 497905715842 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 892552623914 Άρτας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSME1 588258566724 Άρτας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSME1 752046689155 Άρτας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSME1 854854034235 Άρτας 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSME1 873468346596 Άρτας 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSME1 610048756636 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSME1 147887206208 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSME1 330484427474 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSME1 517882573994 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSME1 919387233259 Άρτας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSME1 728905913290 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSME1 720991998849 Ιωαννίνων 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSME1 493440013629 Άρτας 3.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 318421346659 Τρικάλων 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 973386857059 Μαγνησίας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 322399756991 Τρικάλων 7.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 460942566318 Λάρισας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 401790429031 Καρδίτσας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 958225312134 Τρικάλων 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 382345961978 Λάρισας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 463141282959 Λάρισας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 846805873333 Λάρισας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 233833228762 Λάρισας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 295932378432 Τρικάλων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 794960774243 Μαγνησίας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 916148172913 Λάρισας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 107915147351 Μαγνησίας 6.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 764903114666 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 966064466087 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 134568361511 Μαγνησίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 456645426469 Μαγνησίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 264204177639 Μαγνησίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 240959662260 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 218753625066 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 640264784243 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 315859800349 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 314283302731 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 143866063000 Λάρισας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 714764081357 Λάρισας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 457455392474 Λάρισας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 778286570514 Μαγνησίας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 501765997446 Λάρισας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 901149083847 Τρικάλων 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 865642969430 Καρδίτσας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 712778324642 Λάρισας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 952253774030 Λάρισας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 774663258786 Μαγνησίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 717754357813 Μαγνησίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 198961284956 Λάρισας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 838044642880 Καρδίτσας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 508374859710 Λάρισας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 563293401683 Λάρισας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 357891854709 Λάρισας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 780135889223 Τρικάλων 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 767560078087 Καρδίτσας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 601286023404 Λάρισας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 435283967832 Τρικάλων 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 240555129213 Μαγνησίας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 195782277294 Λάρισας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 448638957411 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 234990140218 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 158989791801 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 672520972692 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 449426407498 Λάρισας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 708913287100 Λάρισας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 390821619296 Λάρισας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 401950592833 Τρικάλων 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 721621615546 Καρδίτσας 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 718928430257 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 629399176540 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 665426869379 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 461929470584 Μαγνησίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 166134152244 Μαγνησίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 410062736136 Τρικάλων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 634404062889 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 585638625921 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 899434796249 Τρικάλων 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 495659462448 Λάρισας 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 819680058344 Κέρκυρας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 413785433336 Κέρκυρας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 433369017640 Κέρκυρας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 803176980497 Κέρκυρας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 523156878075 Κέρκυρας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 561709710667 Λευκάδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 708295796428 Ζακύνθου 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 969060080432 Κέρκυρας 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 484741866775 Ζακύνθου 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 462055766232 Λευκάδας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 795106146419 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 320525071208 Ζακύνθου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 860355664885 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 811863453646 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 833622564748 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 574842046302 Λευκάδας 3.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 958975447313 Αχαΐας 8.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 594917942169 Αιτωλοακαρνανίας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 501779890433 Αιτωλοακαρνανίας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 751154827716 Αιτωλοακαρνανίας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 880934097830 Αιτωλοακαρνανίας 7.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 178536442389 Ηλείας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 496161627829 Αιτωλοακαρνανίας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 456586081281 Αχαΐας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 733925265913 Αχαΐας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 364829384316 Αιτωλοακαρνανίας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 574270684144 Ηλείας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 822619371070 Ηλείας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 273258969050 Αιτωλοακαρνανίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 784278644336 Αιτωλοακαρνανίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 365095505206 Αιτωλοακαρνανίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 408696068104 Ηλείας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 111422603256 Αιτωλοακαρνανίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 827937968714 Αιτωλοακαρνανίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 279156964229 Αιτωλοακαρνανίας 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 853033419479 Ηλείας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 526028958339 Ηλείας 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 246099965029 Αιτωλοακαρνανίας 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 448184493703 Αιτωλοακαρνανίας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 103806403568 Ηλείας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 441160912505 Αιτωλοακαρνανίας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 669874315106 Αιτωλοακαρνανίας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 287548486266 Αιτωλοακαρνανίας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 299169019670 Αιτωλοακαρνανίας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 689999898380 Αιτωλοακαρνανίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 265435194957 Αιτωλοακαρνανίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 772685459854 Αιτωλοακαρνανίας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 303550673674 Αιτωλοακαρνανίας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 416643897910 Αιτωλοακαρνανίας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 334545608710 Αιτωλοακαρνανίας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 337998096009 Αιτωλοακαρνανίας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 622421164472 Αχαΐας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 351656477507 Αχαΐας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 275362376615 Αχαΐας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 444621420390 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 843578907329 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 183288793113 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 924958348200 Ηλείας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 800652970983 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 602043640688 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 649895535343 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 798758445991 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 457772637746 Αιτωλοακαρνανίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 224155536534 Αιτωλοακαρνανίας 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 862470615945 Αιτωλοακαρνανίας 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 264598903368 Αιτωλοακαρνανίας 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 420189957502 Αχαΐας 4.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 378622096760 Αχαΐας 4.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 933435731550 Αχαΐας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 210887694691 Αχαΐας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 942110099113 Ηλείας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 489619711740 Ηλείας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 322475287207 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 681073761765 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 684808767943 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 836872051867 Ηλείας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 394475326475 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 373461849973 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 230388538993 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 564677564891 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 150099199827 Αιτωλοακαρνανίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 808209590490 Φθιώτιδας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 504719555975 Φθιώτιδας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 612605440493 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 935739465971 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 577825594788 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 881307183545 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 815766710398 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 841312182529 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 234779698605 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 888228328755 Βοιωτίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 756295161442 Φθιώτιδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 808765381069 Φθιώτιδας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 468486225199 Φθιώτιδας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 681366707571 Φθιώτιδας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 143940928250 Φθιώτιδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 672421820547 Φθιώτιδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 550461615461 Φθιώτιδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 825892472457 Φθιώτιδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 425393777555 Φθιώτιδας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 885431136263 Φθιώτιδας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 831597232486 Φθιώτιδας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 324808487493 Φθιώτιδας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 750172188575 Φθιώτιδας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 121094044986 Φθιώτιδας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 359877710628 Φθιώτιδας 3.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 860495394109 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 8.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 873394177386 Βορείου Τομέα Αθηνών 8.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 680417786046 Νοτίου Τομέα Αθηνών 8.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 499992544374 Βορείου Τομέα Αθηνών 8.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 227346596450 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 8.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 146895889762 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 151013877429 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 7.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 154987612575 Ανατολικής Αττικής 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 538853681394 Ανατολικής Αττικής 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 439599638039 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 7.7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 521983579557 Δυτικού Τομέα Αθηνών 7.7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 958800530441 Πειραιώς 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 947448517372 Δυτικής Αττικής 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 269657496921 Πειραιώς 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 584727106281 Ανατολικής Αττικής 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 211531004638 Δυτικής Αττικής 7.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 188522521895 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 7.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 541717604366 Δυτικού Τομέα Αθηνών 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 598518810448 Ανατολικής Αττικής 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 767324179602 Βορείου Τομέα Αθηνών 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 896035691905 Νοτίου Τομέα Αθηνών 7.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 533573623403 Δυτικής Αττικής 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 415211366909 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 444902651455 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 608036678079 Πειραιώς 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 330812515838 Νοτίου Τομέα Αθηνών 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 283183679155 Βορείου Τομέα Αθηνών 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 594901270902 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 117697496087 Νήσων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 130913939549 Πειραιώς 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 929279623624 Νοτίου Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 218914091582 Δυτικού Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 881214780881 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 450431963678 Δυτικού Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 608876273279 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 567726531920 Νήσων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 207439718756 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 531026721675 Βορείου Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 789131505961 Βορείου Τομέα Αθηνών 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 112844150297 Πειραιώς 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 866149117819 Πειραιώς 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 537107195750 Ανατολικής Αττικής 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 781927311972 Νοτίου Τομέα Αθηνών 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 380962854167 Δυτικού Τομέα Αθηνών 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 232150973394 Πειραιώς 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 128616359945 Πειραιώς 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 715367992295 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 595898227472 Πειραιώς 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 279266543349 Δυτικής Αττικής 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 114139420975 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 580022606482 Πειραιώς 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 795521304782 Πειραιώς 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 338762460103 Δυτικού Τομέα Αθηνών 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 725135810336 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 206787425495 Πειραιώς 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 985573035687 Νοτίου Τομέα Αθηνών 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 334679765576 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 532178641691 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 530556416102 Νοτίου Τομέα Αθηνών 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 903110655825 Πειραιώς 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 153754032268 Δυτικού Τομέα Αθηνών 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 571962630218 Πειραιώς 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 605803123783 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 180009700971 Νοτίου Τομέα Αθηνών 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 625372263408 Δυτικής Αττικής 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSME1 527152855252 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSME1 740076506590 Πειραιώς 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSME1 834593162378 Πειραιώς 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSME1 542136758134 Δυτικού Τομέα Αθηνών 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSME1 266103488719 Δυτικού Τομέα Αθηνών 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSME1 415038844316 Ανατολικής Αττικής 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSME1 314332894810 Δυτικού Τομέα Αθηνών 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSME1 143757505875 Δυτικού Τομέα Αθηνών 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSME1 103427968208 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSME1 870183545766 Βορείου Τομέα Αθηνών 3.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSME1 310969275164 Πειραιώς 2.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 567889640842 Κορινθίας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 589058285169 Κορινθίας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 571160376342 Αρκαδίας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 174134354091 Μεσσηνίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 608430871921 Μεσσηνίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 169289336670 Λακωνίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 149661267061 Αρκαδίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 217282543874 Αργολίδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 771128090913 Λακωνίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 827944445078 Αρκαδίας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 538144967919 Αργολίδας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 997099096714 Αρκαδίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 780701395021 Μεσσηνίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 315720409368 Κορινθίας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 635171611183 Κορινθίας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 515144300227 Αργολίδας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 976418155326 Αρκαδίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 625670520674 Κορινθίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 941419106643 Μεσσηνίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 968412851874 Μεσσηνίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 916598678562 Μεσσηνίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 472001601133 Αρκαδίας 2.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 514511704128 Λέσβου 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 364521598003 Λέσβου 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 342178971602 Λέσβου 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 870066505157 Λέσβου 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 546068100297 Λέσβου 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 410993324467 Λέσβου 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 229033058875 Λέσβου 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 222086048273 Λέσβου 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 396245614172 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 253681399985 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 183331755815 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 818119930505 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 773986235748 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 477036359563 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 952460733506 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 834045724168 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 471078916360 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 478409465054 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 373890402804 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 585421479225 Λέσβου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 837630003548 Λέσβου 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 842627838113 Λέσβου 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 888566022799 Λέσβου 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 611030375835 Λέσβου 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 961113163553 Λέσβου 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 259601620966 Λέσβου 6.1 Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OSME1 492509116275 Λέσβου 6.1 Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OSME1 299771276718 Λέσβου 6.1 Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OSME1 413947114183 Λέσβου 6.1 Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OSME1 372600746689 Λέσβου 6.1 Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OSME1 655172957904 Λέσβου 6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OSME1 383994161686 Λέσβου 5.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OSME1 660609999907 Λέσβου 5.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OSME1 251293295126 Λέσβου 5.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OSME1 203364482342 Λέσβου 5.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
36 OSME1 661282864081 Λήμνου 5.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
37 OSME1 811322372087 Λέσβου 5.3 Επιλαχών/Επιλαχούσα
38 OSME1 222700639768 Λέσβου 5.1 Επιλαχών/Επιλαχούσα
39 OSME1 299410604557 Λέσβου 5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
40 OSME1 811353572919 Λέσβου 5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
41 OSME1 815465295219 Λέσβου 5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
42 OSME1 347529984897 Λέσβου 5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
43 OSME1 520184870265 Λέσβου 5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
44 OSME1 482431321478 Λέσβου 5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
45 OSME1 653361086899 Λέσβου 4.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
46 OSME1 927486420482 Λέσβου 4.3 Επιλαχών/Επιλαχούσα
47 OSME1 136865444117 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
48 OSME1 261704820375 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
49 OSME1 955614325424 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
50 OSME1 992178456001 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
51 OSME1 885130468799 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
52 OSME1 173431349128 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
53 OSME1 905220876324 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
54 OSME1 380062498605 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
55 OSME1 191330440317 Λέσβου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
56 OSME1 507925863254 Λέσβου 3.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OSME1 132213996547 Λέσβου 3.3 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 748338148054 Κω 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 414467112002 Θήρας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 753888470485 Ρόδου 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 424459729807 Ρόδου 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 687718068906 Θήρας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 933786012250 Ρόδου 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 286818643830 Ρόδου 5.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 695834031829 Ρόδου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 831292329815 Μυκόνου 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 113505451415 Χανίων 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 634776168354 Ηρακλείου 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 705486877362 Ηρακλείου 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 841872549049 Χανίων 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 644456146706 Χανίων 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 964209594470 Ηρακλείου 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 590182747942 Ηρακλείου 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 210453298734 Ηρακλείου 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 965202951785 Ηρακλείου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 376742767677 Ηρακλείου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 832273962937 Ηρακλείου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 318104543137 Ηρακλείου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 444945819959 Χανίων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 531159332101 Ηρακλείου 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 926865969699 Ηρακλείου 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 687694487100 Ηρακλείου 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 199167033437 Χανίων 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 703926908717 Ρεθύμνης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 643918818440 Ρεθύμνης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 228070879235 Ρεθύμνης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 921285394012 Ηρακλείου 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 479337036937 Ηρακλείου 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 883901965575 Ρεθύμνης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 759503425867 Ηρακλείου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 682697340409 Χανίων 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 699190079738 Ηρακλείου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OSME1 802703646530 Ηρακλείου 4 Επιλαχών/Επιλαχούσα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Κατάσταση
1 OSME1 966177771398 Αττική Ανατολικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
2 OSME1 935287747816 Πελοπόννησος Αρκαδίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
3 OSME1 525935663161 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
4 OSME1 878256329461 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
5 OSME1 324187684761 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
6 OSME1 615220212759 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
7 OSME1 207151568139 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
8 OSME1 936031109481 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
9 OSME1 126482189402 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
10 OSME1 173751040088 Κρήτη Λασιθίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
11 OSME1 451813157515 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
12 OSME1 457466870295 Νότιο Αιγαίο Μυκόνου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
13 OSME1 930592370762 Κρήτη Λασιθίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
14 OSME1 829098671278 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
15 OSME1 823693116519 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
16 OSME1 471807257071 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
17 OSME1 152174373971 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
18 OSME1 592618013898 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
19 OSME1 561519583983 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
20 OSME1 931702175802 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
21 OSME1 683024200113 Ιόνιοι Νήσοι Λευκάδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
22 OSME1 142645225600 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
23 OSME1 127963717406 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
24 OSME1 853558091833 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
25 OSME1 217458890024 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
26 OSME1 621982217287 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
27 OSME1 823678282244 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
28 OSME1 938004338113 Πελοπόννησος Αρκαδίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
29 OSME1 732169272214 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 OSME1 558821283716 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 OSME1 209027290735 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 OSME1 750187015365 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 OSME1 157752584061 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 OSME1 689366919785 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 OSME1 223107342452 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 OSME1 931675390436 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 OSME1 967907281764 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 OSME1 996537585203 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 OSME1 240486804116 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 OSME1 804780113089 Πελοπόννησος Λακωνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 OSME1 728743977964 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 OSME1 467041717411 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 OSME1 827480385322 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 OSME1 868397416484 Νότιο Αιγαίο Θήρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 OSME1 288800579740 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 OSME1 456027545345 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 OSME1 970518490968 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 OSME1 213441707328 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 OSME1 505497824849 Νότιο Αιγαίο Θήρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 OSME1 761328107411 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 OSME1 556280044117 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 OSME1 733628578698 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 OSME1 911544675167 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
54 OSME1 629567001740 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
55 OSME1 142777270516 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
56 OSME1 390489028004 Κρήτη Λασιθίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
57 OSME1 337447164667 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
58 OSME1 687024359789 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
59 OSME1 899323304982 Ήπειρος Θεσπρωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
60 OSME1 235923074846 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
61 OSME1 914042460196 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
62 OSME1 638547546638 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
63 OSME1 361442301674 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
64 OSME1 377736543351 Δυτική Ελλάδα Ηλείας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
65 OSME1 795893372327 Ιόνιοι Νήσοι Λευκάδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
66 OSME1 330217117964 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
67 OSME1 756309319094 Κρήτη Λασιθίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
68 OSME1 103082844670 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
69 OSME1 217717311385 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
70 OSME1 410431764964 Κεντρική Μακεδονία Χαλκιδικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
71 OSME1 967597614065 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
72 OSME1 860021413851 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
73 OSME1 130207967928 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
74 OSME1 156921320472 Πελοπόννησος Λακωνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
75 OSME1 530386684539 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
76 OSME1 438035707261 Δυτική Ελλάδα Ηλείας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
77 OSME1 542578368336 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
78 OSME1 111889133905 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
79 OSME1 460597012941 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
80 OSME1 520816507673 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
81 OSME1 996103009225 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
82 OSME1 718802346404 Αττική Πειραιώς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
83 OSME1 702460681380 Κεντρική Μακεδονία Χαλκιδικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
84 OSME1 638241144875 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
85 OSME1 338856020511 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
86 OSME1 769536426930 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
87 OSME1 771025980479 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
88 OSME1 162101869230 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
89 OSME1 387578822287 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
90 OSME1 254150934391 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
91 OSME1 147795841817 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
92 OSME1 703319849783 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
93 OSME1 563552441115 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
94 OSME1 363989269152 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
95 OSME1 661810623860 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
96 OSME1 390289340005 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
97 OSME1 902784587595 Ιόνιοι Νήσοι Λευκάδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
98 OSME1 861556676193 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
99 OSME1 367021322356 Νότιο Αιγαίο Θήρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
100 OSME1 465623245817 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
101 OSME1 930174256843 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
102 OSME1 716092431907 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
103 OSME1 273375235923 Αττική Πειραιώς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
104 OSME1 646967009287 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
105 OSME1 307406216226 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
106 OSME1 250000106208 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
107 OSME1 866430420283 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
108 OSME1 231937885806 Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
109 OSME1 874760302232 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
110 OSME1 824183509589 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
111 OSME1 239299441579 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
112 OSME1 181353590752 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
113 OSME1 530860473161 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
114 OSME1 759361132050 Νότιο Αιγαίο Κω Απορριφθείς/Απορριφθείσα
115 OSME1 821233406073 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
116 OSME1 852977768894 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
117 OSME1 676730852841 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
118 OSME1 543591115993 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
119 OSME1 670040436433 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
120 OSME1 569659931273 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
121 OSME1 369556763355 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
122 OSME1 648752562331 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
123 OSME1 917098550091 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
124 OSME1 956573840336 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
125 OSME1 400890450998 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
126 OSME1 920285844000 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
127 OSME1 323999736522 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
128 OSME1 683803684394 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
129 OSME1 528373085217 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
130 OSME1 886602491979 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
131 OSME1 334786266473 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
132 OSME1 272093644666 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
133 OSME1 721085251898 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
134 OSME1 695092853138 Θεσσαλία Τρικάλων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
135 OSME1 358447433846 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
136 OSME1 169851448584 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
137 OSME1 501853999857 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
138 OSME1 788310064048 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
139 OSME1 289768036595 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
140 OSME1 208757108797 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
141 OSME1 661012633564 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
142 OSME1 779457181072 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
143 OSME1 202921622376 Νότιο Αιγαίο Θήρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
144 OSME1 771227428210 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
145 OSME1 815509112664 Πελοπόννησος Αρκαδίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
146 OSME1 856269889899 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
147 OSME1 499053434934 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
148 OSME1 511215745977 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
149 OSME1 168462846707 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
150 OSME1 728825891821 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
151 OSME1 388717616312 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
152 OSME1 236087683617 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
153 OSME1 371958279086 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
154 OSME1 905475969767 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
155 OSME1 312632377943 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
156 OSME1 181829888361 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
157 OSME1 780865860842 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
158 OSME1 276912683393 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
159 OSME1 570494290606 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
160 OSME1 371151232384 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
161 OSME1 327934348511 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
162 OSME1 447844034531 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
163 OSME1 542891821446 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
164 OSME1 552502278324 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
165 OSME1 894062473806 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
166 OSME1 905765191187 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
167 OSME1 278718680721 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
168 OSME1 875141915316 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
169 OSME1 772948308932 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
170 OSME1 948204403333 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
171 OSME1 766589228078 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
172 OSME1 587852612653 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
173 OSME1 935734049402 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
174 OSME1 315741889830 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
175 OSME1 143065591567 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
176 OSME1 873472387382 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
177 OSME1 492980172573 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
178 OSME1 628007739844 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
179 OSME1 368471862569 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
180 OSME1 149463089449 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
181 OSME1 686782149794 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
182 OSME1 992625074866 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
183 OSME1 543889513572 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
184 OSME1 377452896755 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
185 OSME1 705712113458 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
186 OSME1 983932372195 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
187 OSME1 942142064629 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
188 OSME1 854474458925 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
189 OSME1 969160749215 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
190 OSME1 951462982132 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
191 OSME1 100569987431 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
192 OSME1 392742887115 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
193 OSME1 297527196735 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
194 OSME1 301947294402 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
195 OSME1 716681246253 Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
196 OSME1 544458688664 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
197 OSME1 425750827705 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
198 OSME1 402679008961 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
199 OSME1 492016887073 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
200 OSME1 623392361847 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
201 OSME1 597057922325 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
202 OSME1 890388853900 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
203 OSME1 765194462641 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
204 OSME1 236011427607 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
205 OSME1 941929544432 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
206 OSME1 494423968261 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
207 OSME1 180881283917 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
208 OSME1 818236211493 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
209 OSME1 239983811904 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
210 OSME1 156967940601 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
211 OSME1 159969792655 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
212 OSME1 636358763649 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
213 OSME1 159708094555 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
214 OSME1 809168117282 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
215 OSME1 394144552765 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
216 OSME1 655819102330 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
217 OSME1 821056232841 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
218 OSME1 113076354141 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
219 OSME1 212922531814 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
220 OSME1 965425634192 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
221 OSME1 810019983706 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
222 OSME1 894925761719 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
223 OSME1 121905852013 Κρήτη Χανίων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
224 OSME1 795013296779 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
225 OSME1 890444407909 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
226 OSME1 171779061863 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
227 OSME1 198330425885 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
228 OSME1 290407603436 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
229 OSME1 764442165683 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
230 OSME1 702657887636 Δυτική Μακεδονία Κοζάνης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
231 OSME1 265852482799 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
232 OSME1 904444213936 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
233 OSME1 737444328763 Δυτική Μακεδονία Κοζάνης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
234 OSME1 997000492968 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
235 OSME1 361320816225 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
236 OSME1 913608948829 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
237 OSME1 428158563976 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
238 OSME1 538172046294 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
239 OSME1 183490896747 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
240 OSME1 935833034263 Δυτική Μακεδονία Κοζάνης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
241 OSME1 607093193887 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
242 OSME1 540313852635 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
243 OSME1 498045577582 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
244 OSME1 861643880350 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
245 OSME1 334802544714 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
246 OSME1 491773188186 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
247 OSME1 568296585031 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
248 OSME1 292116506323 Στερεά Ελλάδα Φωκίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
249 OSME1 213422377218 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
250 OSME1 423420111468 Δυτική Μακεδονία Κοζάνης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
251 OSME1 680705745470 Αττική Ανατολικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
252 OSME1 456374335422 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
253 OSME1 990052634133 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
254 OSME1 298812210722 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
255 OSME1 248576523317 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
256 OSME1 768597991107 Δυτική Μακεδονία Καστοριάς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
257 OSME1 207931194700 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
258 OSME1 610799767923 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
259 OSME1 737144508631 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
260 OSME1 231814040123 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
261 OSME1 750067942902 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
262 OSME1 106198637261 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
263 OSME1 764919027493 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
264 OSME1 289901776995 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
265 OSME1 106407009866 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
266 OSME1 586587764143 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
267 OSME1 645718919757 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
268 OSME1 115451182349 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
269 OSME1 377184543761 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
270 OSME1 650729906386 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
271 OSME1 171662291927 Αττική Πειραιώς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
272 OSME1 564285064476 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
273 OSME1 349133968638 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
274 OSME1 356072252129 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
275 OSME1 879433124210 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
276 OSME1 343366909922 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
277 OSME1 133245642794 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
278 OSME1 311984426345 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
279 OSME1 299883891761 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
280 OSME1 702838001039 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
281 OSME1 122045915904 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
282 OSME1 561008001993 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
283 OSME1 866962190223 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
284 OSME1 965926320323 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
285 OSME1 538910067276 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
286 OSME1 248274396150 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
287 OSME1 750774607756 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
288 OSME1 888184577303 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
289 OSME1 892126418524 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
290 OSME1 430762005077 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
291 OSME1 457173520072 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
292 OSME1 234117302737 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
293 OSME1 456523807682 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
294 OSME1 246576900136 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
295 OSME1 131162346223 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
296 OSME1 425632182294 Θεσσαλία Τρικάλων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
297 OSME1 358511423834 Θεσσαλία Τρικάλων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
298 OSME1 559783501107 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
299 OSME1 624338034532 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
300 OSME1 715355334248 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
301 OSME1 437827154536 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
302 OSME1 792704136428 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
303 OSME1 327854765438 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
304 OSME1 455499077872 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
305 OSME1 238157301145 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
306 OSME1 567543755356 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
307 OSME1 414666194229 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
308 OSME1 161637204394 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
309 OSME1 973993025294 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
310 OSME1 482524090103 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
311 OSME1 602090132321 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
312 OSME1 284850150490 Δυτική Ελλάδα Ηλείας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
313 OSME1 189190579792 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
314 OSME1 487990115696 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
315 OSME1 512579509430 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
316 OSME1 502321827398 Δυτική Μακεδονία Φλώρινας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
317 OSME1 242465702348 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
318 OSME1 394740320791 Κεντρική Μακεδονία Πέλλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
319 OSME1 509960094000 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
320 OSME1 825761284251 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
321 OSME1 616098933674 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
322 OSME1 577304583164 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
323 OSME1 251928450267 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
324 OSME1 716207414597 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
325 OSME1 365393234075 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
326 OSME1 964420151610 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
327 OSME1 928530860180 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
328 OSME1 438455728312 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
329 OSME1 308399549733 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
330 OSME1 278013683169 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
331 OSME1 227722391590 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
332 OSME1 969175662090 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
333 OSME1 954314292310 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
334 OSME1 511378054156 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
335 OSME1 334783508242 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
336 OSME1 966621417414 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
337 OSME1 202783289682 Δυτική Ελλάδα Ηλείας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
338 OSME1 997631314887 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
339 OSME1 953304117530 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
340 OSME1 716490179613 Νότιο Αιγαίο Θήρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
341 OSME1 731729559360 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
342 OSME1 235899696527 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
343 OSME1 431506315649 Ιόνιοι Νήσοι Λευκάδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
344 OSME1 989886436245 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
345 OSME1 602424588173 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
346 OSME1 198504383940 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
347 OSME1 882700059278 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
348 OSME1 948769317239 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
349 OSME1 776540182879 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
350 OSME1 835299609057 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δράμας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
351 OSME1 616613506130 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
352 OSME1 547488722457 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
353 OSME1 909213977468 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
354 OSME1 281140011783 Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
355 OSME1 254594003901 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
356 OSME1 751193818976 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
357 OSME1 701474329304 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
358 OSME1 699166400207 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
359 OSME1 324980684837 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
360 OSME1 448294682492 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
361 OSME1 999524291739 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Ο.Σ.Μ.Ε.