ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση κ θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση της παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα.
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Ο.Σ.Μ.Ε.