ΟΣΜΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Υποβολή Αίτησης Ανάκτηση Αίτησης Έλεγχος Αποτελέσματος
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Ο.Σ.Μ.Ε.